Decyzja o wypłacie 100 proc. zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego powinna być poprzedzona ustaleniami zespołu powypadkowego powołanego przez pracodawcę poszkodowanego w wypadku przy pracy pracownika. To właśnie protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku przy pracy stanowią dokument potwierdzający zasadność wypłacenia świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
Kody nie rozstrzygają