Polski system ubezpieczeń emerytalno-rentowych opiera się na objęciu nimi jak najszerszej grupy osób i to obowiązkowo. Większość działalności zarobkowej, a nawet pobieranie niektórych świadczeń z systemu publicznego wiążą się z obowiązkiem odprowadzenia składek na te ubezpieczenia. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105; dalej: ustawa systemowa) dopuszcza jednak w niektórych przypadkach możliwość rezygnacji przez ubezpieczonego z odprowadzania składki – pod pewnymi warunkami. Warunki te wiążą się z posiadaniem innych tytułów ubezpieczeniowych (tj. podstaw do objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym), z których składka odprowadzana jest od określonej w ustawie systemowej kwoty.

Z tekstu dowiesz się o innych tytułach ubezpieczeniowych (tj. o podstawach do objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym), z których składka odprowadzana jest od określonej w ustawie systemowej kwoty.