odpowiedź

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) jest przeznaczony na prowadzenie działalności socjalnej polegającej na świadczeniu przez pracodawcę ulgowych usług m.in. na rzecz różnych form wypoczynku. Mogą to być tzw. wczasy pod gruszą, wycieczki, pobyt w sanatoriach itp., w tym także przeznaczone dla dzieci i młodzieży takie formy, jak obozy, kolonie lub zimowiska. Wsparcie socjalne zazwyczaj polega na udzieleniu przez pracodawcę dofinansowania do danej opcji wypoczynku. Świadczenia dostępne są dla osób uprawnionych, wymienionych w regulaminie funduszu, którymi są m.in. pracownicy i ich rodziny. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zasobów funduszu, z uwzględnieniem kryteriów socjalnych, oraz zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej pracodawca powinien określić w regulaminie ustalanym z organizacją związkową, a jeżeli takiej nie ma ‒ w regulaminie uzgodnionym z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Zatem np. dopłaty do zimowiska mogą być ujęte w regulaminie ZFŚS jako jedna z form wypoczynku.