Dyskusję na temat pomysłu uwzględniania wkładu dzieci do systemu emerytalnego przy kalkulowaniu emerytury ich rodziców wywołała niedawno Barbara Socha, pełnomocniczka rządu ds. polityki demograficznej. „Warto rozpocząć debatę w Polsce nad wypracowaniem koncepcji komponentu rodzinnego w systemie emerytalnym” – napisała na Facebooku. Resort rodziny i polityki społecznej szybko zdementował informację, jakoby pracował nad rozwiązaniami polegającymi na uzależnieniu świadczeń emerytalno-rentowych od dochodów dzieci świadczeniobiorców, ale niektórzy uważają, że może to być dobry punkt wyjścia do refleksji nad obowiązującymi rozwiązaniami.
Podkopywanie systemu