Urzędnicy będą sprawdzać, czy źródło ogrzewania osoby ubiegającej się o dodatek osłonowy w wyższej kwocie faktycznie zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) na pytania, które pojawiają się w gminach w związku ze stosowaniem przepisów ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1).

Wątpliwości dotyczą m.in. art. 2 ust. 6 ustawy, który przewiduje możliwość uzyskania przez gospodarstwo domowe wyższego dodatku niż podstawowa kwota (wynosząca od 400 zł dla osoby samotnej do 1150 zł dla rodziny sześcioosobowej). Zgodnie z tym przepisem świadczenie wynosi od 500 zł dla osoby samotnej do 1437,50 zł dla rodziny sześcioosobowej, jeśli ich główne źródło ogrzewania (takie jak kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, piec kaflowy) jest zasilane węglem oraz wpisane do CEEB. We wniosku o dodatek osłonowy znajduje się rubryka, gdzie należy wskazać jedno z wymienionych źródeł ogrzewania.
Gminy zaczęły się jednak zastanawiać (pisaliśmy o tym w DGP nr 2/2022 „Niejasne przepisy w sprawie dodatków osłonowych”), czy ustalając prawo do dodatku w wyższej kwocie, mają bazować tylko na informacji podanej we wniosku, czy powinny weryfikować dokonanie wpisu w CEEB, aby nie dochodziło do ewentualnych nadużyć i pobrania wyższego świadczenia przez gospodarstwa domowe, które nie spełniają wymogu określonego w art. 2 ust. 6 ustawy.
Pytany o tę sprawę resort klimatu wyjaśnia, że urząd gminy, do którego zostanie złożony wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w wyższej kwocie, będzie miał obowiązek dokonać weryfikacji, czy główne źródło ogrzewania zostało wpisane do CEEB, do której mają dostęp. Dodaje też, że za złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku mogą zostać uruchomione sankcje karne.
Kolejna problematyczna kwestia dotyczy tego, że zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.) gmina ma sześć miesięcy na wpisanie do ewidencji deklaracji o głównym źródle ogrzewania złożonej na piśmie. W efekcie może zdarzyć się tak, że gdy członek gospodarstwa domowego będzie składał wniosek o dodatek osłonowy, to mimo dokonanego zgłoszenia takiego wpisu w CEEB może jeszcze nie być. Rodzi to pytania, czy do otrzymania wyższej kwoty dodatku wystarczy to, że deklaracja została złożona, czy musi być ona wprowadzona do ewidencji.
MKiŚ tłumaczy, że świadczenie o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. Jeśli tego wpisu jeszcze nie ma, dostanie podstawową kwotę dodatku. Resort przypomina, że wnioski o przyznanie wsparcia można składać do 31 października br. Jeśli więc rodzina nie dysponuje teraz wpisem do ewidencji, a zależy jej na wyższym świadczeniu, może poczekać ze złożeniem wniosku do tego czasu (pod warunkiem że nie przekroczy ustawowego terminu).
W podobny sposób mogą zachować się również te rodziny, które do tej pory nie złożyły deklaracji do CEEB, bo mają na to czas do końca czerwca. Mogą więc albo teraz składać wniosek o dodatek, ale otrzymają go w podstawowej kwocie, albo zrobić to dopiero po dopełnieniu formalności związanych z uzyskaniem wpisu do ewidencji i wtedy będą miały przyznane wyższe wsparcie.
O dodatkach czytaj też w dzisiejszym tygodniku SiA