Wątpliwości dotyczą m.in. art. 2 ust. 6 ustawy, który przewiduje możliwość uzyskania przez gospodarstwo domowe wyższego dodatku niż podstawowa kwota (wynosząca od 400 zł dla osoby samotnej do 1150 zł dla rodziny sześcioosobowej). Zgodnie z tym przepisem świadczenie wynosi od 500 zł dla osoby samotnej do 1437,50 zł dla rodziny sześcioosobowej, jeśli ich główne źródło ogrzewania (takie jak kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, piec kaflowy) jest zasilane węglem oraz wpisane do CEEB. We wniosku o dodatek osłonowy znajduje się rubryka, gdzie należy wskazać jedno z wymienionych źródeł ogrzewania.
Gminy zaczęły się jednak zastanawiać (pisaliśmy o tym w DGP nr 2/2022 „Niejasne przepisy w sprawie dodatków osłonowych”), czy ustalając prawo do dodatku w wyższej kwocie, mają bazować tylko na informacji podanej we wniosku, czy powinny weryfikować dokonanie wpisu w CEEB, aby nie dochodziło do ewentualnych nadużyć i pobrania wyższego świadczenia przez gospodarstwa domowe, które nie spełniają wymogu określonego w art. 2 ust. 6 ustawy.