Aby dodatek został przyznany przeciętne, miesięczne dochody osoby członków gospodarstwa domowego nie mogą przekroczyć kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej ten próg wynosi 2100 zł, a gospodarstwa wieloosobowego 1500 zł na jednego jego członka. Z kolei kwota świadczenia jest zróżnicowana w zależności od tego ile osób liczy gospodarstwo domowe.

Zgodnie z przepisami wnioski można składać do 31 października br. Osoby, który zrobią to do końca stycznia będą miały przyznany dodatek w dwóch równych częściach, a pierwsza z nich trafi do nich najpóźniej 31 marca tego roku. Gdy wniosek zostanie złożony po 1 lutego, świadczenie będzie wypłacone w całości niezwłocznie po jego przyznaniu. Wzór wniosku określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska, a poniżej przedstawiamy przykładowy, wypełniony wniosek z rubrykami, na które warto zwrócić uwagę.