Sprawa dotyczyła zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, którego zażądał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) od jednego z okręgów Polskiego Związku Niewidomych (PZN). Z przeprowadzonej kontroli i późniejszych ustaleń w postępowaniu administracyjnym wynikało, że za październik 2012 r. PZN nie opłacił w terminie składek ZUS i składki zdrowotnej. PFRON wezwał więc związek do zwrotu całości dofinansowań za ten miesiąc w terminie trzech miesięcy.
Związek odwołał się od tej decyzji, twierdząc, że składki zostały opłacone z zaledwie kilkudniowym opóźnieniem. Podniósł też kwestię przedawnienia, który zgodnie z art. 70 ordynacji podatkowej wynosi pięć lat. Kluczową kwestią było to, że PFRON wydał decyzję dopiero we wrześniu 2018 r., a zaległości składkowe miały miejsce w październiku 2012 r., czyli prawie sześć lat wcześniej.