Obecnie emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) i mają odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy (co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet). Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który został właśnie wniesiony do Sejmu przez prezydenta, przewiduje odstępstwo od tej zasady.
Jego celem jest wprowadzenie tzw. emerytury stażowej, która będzie przysługiwała osobom posiadającym odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy, bez względu na ich wiek. Zgodnie z projektem świadczenie będzie należne kobietom, które wykażą 39-letni okres składkowy i nieskładkowy, oraz mężczyznom, którzy uzbierają analogicznie 44 lata.