Rozwiązanie, które miało zakończyć problem tzw. czerwcowych emerytów, znalazło się w nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621), która weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) 18 września 2021 r. Zgodnie z jej przepisami zasady ustalania wysokości emerytury w czerwcu są obecnie takie same jak w maju, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.
W praktyce nie udało się załatwić sprawy do końca. Do biura RPO wpływają skargi w sprawie wspomnianych regulacji. Dotyczą one problemu emerytur czerwcowych ustalonych w tym miesiącu w latach ubiegłych (2009–2019) oraz pochodnych od tych świadczeń, tj. rent rodzinnych.