Pracownik w 2021 r. zawarł również dwie umowy zlecenia (praca nie jest wykonywana na rzecz pracodawców). Z jednej z umów zlecenia otrzymuje wynagrodzenie godzinowe 20 zł, a z drugiej miesięczne 500 zł. W grudniu 2021 r. wynagrodzenie z godzinowej umowy zlecenia wynosi 2000 zł. Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z obu umów o pracę (łączna podstawa 2500 zł), a w grudniu 2021 r. także z umowy zlecenia – godzinowej. Druga umowa zlecenia już jest wolna od oskładkowania społecznego. W styczniu 2022 r. z pierwszej umowy zlecenia osoba ta zarobi prawdopodobnie tylko 500 zł. Na jakich zasadach wszystkie ww. umowy będą podlegały oskładkowaniu?

odpowiedź