W 2020 roku do jednostek policji zgłoszono 23 540 wypadków drogowych, w których zginęło 2490 osób. Jeśli jesteśmy poszkodowanymi, to powinniśmy poinformować o tym towarzystwo ubezpieczeniowe, aby otrzymać odszkodowanie. Jak zgłosić wypadek? Jakie mamy możliwości? O czym należy szczególnie pamiętać?

Kontakt z ubezpieczycielem

Kiedy zgłosić wypadek do ubezpieczyciela? Pierwsza istotna kwestia, o której powinniśmy pamiętać, to czas, który mamy na zgłoszenie szkody. Nie jest tak, że musimy to zrobić natychmiast – zgodnie z art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego mamy na to aż 3 lata, natomiast w przypadku szkody na osobie, będącej wynikiem przestępstwa, czas ten jest wydłużony do 20 lat. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy długo zwlekać ze zgłoszeniem szkody. Im więcej minie czasu, tym też większy możemy mieć problem z opisaniem szczegółów dotyczących zdarzenia. Możemy po prostu o nich zapomnieć. Dlatego lepiej zgłosić sprawę najszybciej, jak będzie to możliwe.

Mamy różne możliwości skontaktowania się z ubezpieczycielem. Informację można przekazać telefonicznie, w oddziale danego towarzystwa, poprzez pocztę e-mail, pocztą tradycyjną lub korzystając z systemu, który może udostępnić dane towarzystwo. Pamiętajmy, że konieczne będzie dostarczenie niezbędnej dokumentacji, której towarzystwo będzie wymagać w ramach zgłoszenia szkody, aby móc wypłacić odszkodowanie.

Zgłoszenie wypadku ubezpieczycielowi

Zgłoszenie zdarzenia powinno zawierać wszystkie wymagane przez ubezpieczyciela dane. Znaczenie ma to, z jakiej polisy zgłaszana jest szkoda – może to być np. OC sprawcy, NNW czy też ubezpieczenia na życie i zdrowie. Kolejna kwestia to wybór konkretnej polisy. Np. oferta ubezpieczeń w Aviva obejmuje różne ubezpieczenia na życie. W przypadku zgłaszania urazu niezbędne jest dostarczenie dokumentacji medycznej z procesu leczenia, np. karty informacyjnej.

Towarzystwa ubezpieczeniowe udostępniają na swoich stronach formularze zgłoszeniowe, dzięki którym łatwiej można sobie poradzić ze zgłoszeniem zdarzenia. Powinno ono uwzględniać wszystkie wymagane przez towarzystwo dane.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie dopiero, kiedy otrzyma kompletne zgłoszenie wypadku, zawierające wszystkie niezbędne informacje. Np. formularz od towarzystwa Aviva dotyczący szkody na osobie z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wymaga wypełnienia następujących pól:

  • numer polisy,
  • czas i miejsce zdarzenia,
  • dane osoby zgłaszającej szkodę – adres i numer PESEL,
  • dane poszkodowanego – adres i numer PESEL,
  • opis zdarzenia,
  • informacja o wezwaniu policji lub pogotowia, sygnatura akt i nazwa sądu, policji lub prokuratury, która ewentualnie prowadzi dochodzenie,
  • skutki zdarzenia – obrażenia odniesione przez osobę poszkodowaną,
  • numer rachunku, na który ma być wypłacone odszkodowanie.

Należy również podać datę sporządzenia dokumentu i go własnoręcznie podpisać. Po zgłoszeniu zdarzenia należy oczekiwać na rozpatrzenie sprawy. Jej status możemy sprawdzić u ubezpieczyciela – w Aviva taką możliwość mamy m.in. online. W jakim czasie zostanie nam wypłacone odszkodowanie?

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Wiemy już, jak zgłosić wypadek do ubezpieczyciela, ale jak długo poczekamy na wypłatę środków z polisy? Zgodnie z art. 817 Kodeksu cywilnego towarzystwo ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jak najbardziej ubezpieczyciel może tego dokonać szybciej.

Ustawowo określony jest konkretny termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Jak wynika z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma on na to 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie. W przypadku gdy w takim okresie nie było możliwe obliczenie wysokości świadczenia, ubezpieczyciel powinien o tym powiadomić i wyjaśnić, z jakiego powodu tak się stało. Wówczas musi on wypłacić odszkodowanie w ciągu 14 dni od dnia, w którym możliwe było ustalenie wszystkich okoliczności, ale nie może to być później niż 90 dni od zgłoszenia sprawy. Jednak i tutaj obowiązuje wyjątek – jeśli decyzja o przyznaniu odszkodowania uzależniona jest od wyroku sądu, to wtedy możliwe jest oczekiwanie na niego. W każdym przypadku bezsporna część środków powinna być wypłacona w ciągu 30 dni.

Źródła: statystki policyjne o wypadkach