Zbliża się czas dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów na podstawie ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów – a więc tzw. czternastej emerytury. Podobnie jednak jak tzw. trzynasta emerytura świadczenie to, poza potoczną nazwą, z emeryturą nie ma nic wspólnego. Jest to bowiem świadczenie o charakterze socjalnym, które nie jest zależne od składek, nie jest też finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale z Funduszu Solidarnościowego. Aby je otrzymać, trzeba mieć na 31 października 2021 r. prawo do jednego z m.in. następujących świadczeń:
Pełny katalog świadczeń uprawniających do czternastej emerytury został określony w art. 2 wspomnianej ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym świadczeniu. Świadczenie przysługuje w wysokości: