Wielu komentatorów zauważyło, że ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przede wszystkim porządkuje przepisy ubezpieczeniowe i ułatwia pracę ZUS, ale też rozwiewa wątpliwości interpretacyjne. Do takich przepisów trzeba zaliczyć przyznanie ZUS możliwości żądania zwrotu zasiłku chorobowego za okres, w którym ubezpieczony wykonywał pracę zarobkową albo w inny sposób wykorzystywał zwolnienie od pracy w sposób sprzeczny z jego celem – bez uprzedniego pouczenia o takim zakazie. Dotychczas sądy nie były zgodne, czy było ono konieczne. Co prawda nie wszyscy ubezpieczeni znali na tyle przepisy, aby się powołać na obowiązek pouczenia, ale tym, którzy to zrobili, niektóre sądy przyznawały rację. I mimo że wbrew zakazowi pracowali na zwolnieniu, zasiłku nie musieli zwracać. Po wejściu w życie nowelizacji uzyskanie korzystnego wyroku tylko na tej podstawie będzie wykluczone.
Tak jest dziś