Co Rada Pomocy Społecznej radzi resortowi rodziny w kontekście deinstytucjonalizacji i przyszłości DPS-ów?
Rada liczy 20 osób, jest to ciało eksperckie, które wypracowuje stanowisko poprzez konsensus. Zasiada tu kilku dyrektorów DPS i placówek całodobowej opieki. Deinstytucjonalizacja jest konieczna – nie musimy się do tego przekonywać – wymagają tego czasy. Również badania naukowe pokazują, że wsparcie środowiskowe ma wiele zalet. Ponadto zachęca do tego nowa agenda unijna i okres programowania funduszy europejskich na lata 2021–2027. W radzie przeważa opinia, by deinstytucjonalizację przeprowadzić bez nagłych zwrotów, które mogłyby spowodować demontaż obecnego systemu pomocy społecznej.