Zdecydowanie najwyższe emerytury w 2012 roku wypłacało Ministerstwo Sprawiedliwości. Przeciętne miesięczne świadczenie wyniosło tam 3 308 PLN. Niewiele mniejsze były emerytury wypłacane z budżetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (3 141 PLN) oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (3 096 PLN).
Przeciętna miesięczna emerytura wypłacona przez poszczególne jednostki w 2012 roku (w PLN) / Media

Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja emerytów otrzymujących wypłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. W 2012 roku średnia emerytura z ZUS wyniosła 1 872 PLN. To o 41% więcej, niż wartość środków otrzymywanych przez rolników z KRUS, który wypłacał przeciętnie 1 098 PLN.

Zatem rolnicy dostawali najniższą emeryturę. Ich średnie świadczenie było trzykrotnie niższe niż wysokość przeciętnych emerytur wypłacanych przez poszczególne ministerstwa.

Agnieszka Antoń, wynagrodzenia.pl

>