Przepis nakazujący pracodawcy płacić składki za pracownika, który w ramach zlecenia lub dzieła zawartego z podmiotem trzecim świadczy pracę na jego rzecz (tzw. trójkąt umów), stwarza przedsiębiorcom wiele problemów.
TK bez wątpliwości…