Ruszył kolejny nabór wniosków w ramach programu „Senior+”, którego celem jest rozwijanie sieci placówek dziennego pobytu dla starszych osób. W 2021 r. odbywa się on na podstawie uchwały nr 191 Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025” (M.P. z 2021 r. poz. 10). To kontynuacja uchwały, na podstawie której program był realizowany w latach 2015–2020, ale wprowadzono do niego kilka zmian, które znalazły odzwierciedlenie w zasadach obowiązujących w tegorocznym konkursie. Do tych najważniejszych należą wyższe kwoty dofinansowania zarówno na uruchomienie nowych placówek, jak i na pokrycie bieżących kosztów działalności tych, które powstały w poprzednich latach.
I tak na utworzenie dziennego domu „Senior+” przewidziane jest dofinansowanie sięgające maksymalnie 400 tys. zł, a klubu „Senior+” 200 tys. zł (wcześniej było to 300 tys. zł i 150 tys. zł). Z tej puli można sfinansować przebudowę, remont budynku oraz zakup wyposażenia placówki. Miesięczna kwota dofinansowania przeznaczona na utrzymanie jednego miejsca w przypadku dziennego domu „Senior+” wynosi 400 zł (wcześniej było to 300 zł), a klubu „Senior+” 200 zł (ta kwota nie została zmieniona). Co istotne, jeśli z powodu epidemii koronawirusa dojdzie do czasowego zawieszenia działalności placówki, i tak będzie ona miała prawo do dotacji za ten okres.
Wnioski samorządy mogą składać w formie elektronicznej do 24 marca za pomocą specjalnego generatora ofert dostępnego na stronie das.mrips.gov.pl – ważne, aby wpłynęły one do godz. 16. Dodatkowo należy wydrukowaną ofertę podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i za pośrednictwem ePUAP przesłać do właściwego urzędu wojewódzkiego. Następnie wojewodowie ocenią wnioski pod względem formalnym i merytorycznym i do 16 kwietnia br. przekażą do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej listę tych, którym rekomendują przyznanie dotacji. O ostatecznym rozstrzygnięciu tegorocznego konkursu resort poinformuje do 30 kwietnia.
W tym roku na program zarezerwowanych jest 60 mln zł, z czego 20 mln zł na tworzenie nowych placówek, 37 mln zł na wsparcie tych już funkcjonujących, a 3 mln zł na jego obsługę techniczną.