Taka kwota wynika z ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 35) regulującej kwestie dotyczące waloryzacji świadczeń, która właśnie weszła w życie.
Waloryzacja jest przeprowadzana co roku w marcu. Ma umożliwić zachowanie realnej wartości świadczeń w stosunku do inflacji. Najważniejszy jest w tym wypadku wskaźnik waloryzacji, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. To wariant minimalny, bo rząd ma możliwość podwyższenia ostatniego parametru (np. do 30 proc. lub więcej).