Kto musi rozliczyć się z ZUS?

Chodzi o emerytów i rencistów na wcześniejszej emeryturze, który otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie np. na podstawie stosunku pracy.

Osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego muszą przedstawić zatem ZUS-owi informacje dotyczące:

Reklama
  • wynagrodzenia z umowy o pracę;
  • wynagrodzeń z umowy zlecenia;
  • przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej.

Dlaczego należy w takim przypadku rozliczyć się z ZUS? Jak informuje urząd, jest to niezbędne do rozliczenia wypłacanego świadczenia emerytalnego. Zgodnie z przepisami, wcześniejszych emerytów i rencistów obowiązują limity w dorabianiu do świadczeń.

Należy podkreślić, że obowiązek ten nie dotyczy tych osób, które już osiągnęły wiek emerytalny i mają ustalone prawo do emerytury i wiek, który uprawnia do przejścia na emeryturę powszechną. Te osoby mogą bowiem dorabiać bez określonych limitów.

Jak rozliczyć się z ZUS?

Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy emeryta lub rencisty. Z kolei emeryci i renciści, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, powinni przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu. W ich przypadku za przychód uznaje się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS rozlicza przychody według wariantu korzystniejszego dla świadczeniobiorcy. Może wykorzystać wariant miesięczny albo roczny. Jeśli nawet w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, rozliczenie w skali roku może nie rodzić żadnych skutków finansowych.

Kiedy emerytura ulegnie zmniejszeniu?

Wcześniejszemu emerytowi zostanie zmniejszona emerytura, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Do zawieszenia świadczenia dojdzie natomiast, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Ile wynoszą kwoty graniczne?

Od 1 grudnia 2020 roku do 28 lutego 2021 roku:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2020 r. wynosi 3618,30 zł - przychody powyżej tej kwoty będą wpływać na zmniejszenie emerytury;
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2020 r. wynosi 6719,70 zł - przychody powyżej tej kwoty będą skutkowały zawieszeniem emerytury.

Od 1 marca 2021 r. kwoty te ulegną zwiększeniu o ponad 200 zł:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2020 r. wynosi 3820,60 zł - przychody powyżej tej kwoty będą wpływać na zmniejszenie emerytury;
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2020 r. wynosi 7095,40 zł - przychody powyżej tej kwoty będą skutkowały zawieszeniem emerytury.

Kto nie musi rozliczać się z ZUS do 28 lutego 2021 r.?

  • emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny;
  • osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń;
  • osoby, które pobierają renty socjalne.