1 stycznia 2021 r. rozpoczął się IV etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych. Oprócz mikro- i małych przedsiębiorców obejmuje również jednostki sfery finansów publicznych. Te ostatnie do 26 lutego br. muszą zawrzeć porozumienia ze stroną społeczną, by do 26 marca ich dyrektorzy mogli zawrzeć umowy o zarządzanie PPK.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że rozpoczęcie tego etapu PPK zbiegło się w czasie z wejściem w życie nowelizacji ustawy – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019; dalej: PZP). Ta zaś w dość znaczący sposób wpływa na realizację IV etapu PPK.