– Telewizyjne spoty nie mogą być źródłem informacji o systemie emerytalnym, więc nie zdecydowaliśmy się na taką koncepcję kampanii informacyjno-edukacyjnej. Chcemy, by każdy ubezpieczony mógł łatwo dotrzeć do obiektywnej informacji na temat systemu i wprowadzonych zmian – mówi wiceminister finansów Izabela Leszczyna. Tylko w mediach publicznych mogą się pojawić informacje odsyłające do strony internetowej i przypominające, że ubezpieczeni mają wybór.

W rządzie od kilku tygodni trwała dyskusja: czy kompania w sprawie zmian w II filarze powinna być głośna. Niechętni dużej kampanii opartej na spotach argumentowali, że jeśli rząd się na nią zdecyduje, znajdzie się w ogniu krytyki. Przeciwnicy zmian w II filarze będą mu zarzucać, że korzysta z dostępu od mediów, podczas gdy OFE mają zasznurowane usta przez zakaz reklamy. Inni argumentowali z kolei, że zmiany są na tyle doniosłe, iż informacje powinny być maksymalnie nagłaśniane. Inaczej można się narazić na zarzut, że rząd przemilcza temat, a to spowoduje, że wiele osób nie dokona wyboru i trafi do ZUS.

Ostatecznie wygrała wersja skromnej kampanii. Strona internetowa jest już czynna, ale znajdują się na niej informacje dotyczące zmian wprowadzonych w życie w 2012 r. Ostatni wpis w dziale aktualności pochodzi ze stycznia 2013 r.

W nowej odsłonie portal ma ruszyć od marca, czyli na miesiąc przez rozpoczęciem czteromiesięcznego okresu, w którym będzie można dokonać wyboru między ZUS a OFE. Mają się tam znaleźć kompletne informacje o systemie emerytalnym i zmianach wprowadzonych w zeszłym roku przez rząd.

Możliwości wyboru ma być poświęcona jedna z zakładek. Ze strony będzie można pobrać oświadczenie, które będą składały osoby chcące pozostać w OFE. Mają być tam także umieszczone roczne stopy zwrotu funduszy uwzględniające koszt ponoszonych przez ubezpieczonego opłat. Będą także rubryka „Zapytaj eksperta”, adres e-mailowy do zadawania pytań oraz numer telefonu, pod którym mają dyżurować specjaliści tłumaczący zmiany. Duża część informacji ma być poświęcona oszczędzaniu w III filarze. Forma ma być maksymalnie prosta i przyjazna.

Informacje mają się także pojawić w oddziałach ZUS: w postaci broszur zawierających informacje o systemie emerytalnym i wprowadzonych zmianach. W oddziałach mają być też wyłożone formularze oświadczenia o pozostaniu ubezpieczonego w OFE.