Prezydencki minister Krzysztof Łaszkiewicz podkreślał, że chodzi o zbadanie: zakazu inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane albo gwarantowane przez skarb państwa czy nakazu inwestowania bardzo dużej części środków zgromadzonych w OFE. Chodzi też o zbadanie, czy rację mają ci konstytucjonaliści, którzy zwracają uwagę na zbyt daleko idącą ingerencję państwa w swobodę działalności gospodarczej.

Jak podaje Kancelaria Prezydenta Bronisław Komorowski zaskarżył poszczególne regulacje ustawy ze względu na wątpliwości co do ich zgodności z konstytucyjnymi zasadami: zaufania do państwa i stanowionego prawa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony interesów w toku, wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

We wniosku do Trybunału prezydent zasygnalizował też znaczącą rozbieżność poglądów co do statusu składek odprowadzanych do OFE oraz nagromadzonych w funduszach.

Prezydencki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie OFE nie będzie jedynym. Swój - pomimo decyzji Bronisława Komorowskiego - zapowiada także Twój Ruch.
Poseł TR Łukasz Gibała mówi IAR, że wniosek jest już gotowy i za dwa tygodnie zostanie wysłany. Głównym powodem zaskarżenia, jak zaznacza Gibała, jest wywłaszczenie, czyli przeniesienie środków z OFE do ZUS bez żadnego odszkodowania.

Ustawa, która wchodzi w życie już jutro, przewiduje, że ponad 50% oszczędności zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych ma być przekazane do ZUS-u. OFE nie będą mogły inwestować w obligacje Skarbu Państwa, będą mogły natomiast kupować inne papiery wartościowe, między innymi akcje. Przyszli emeryci będą mieli wybór czy chcą by ich środki na przyszłą emeryturę gromadzone były i w OFE i w ZUS-ie czy tylko w ZUS-ie. Na 10 lat przed emeryturą środki z OFE mają być stopniowo przekazywane na subkonto w ZUS-ie.