Politycy w oświadczeniu napisali, że zdają sobie sprawę z problemów z deficytem budżetowym, jednak zabieg z reformą OFE uważają za działanie doraźne, a nie kompleksowe. Nie przyczyni się ono do poprawy sytuacji finansów publicznych, ani ekonomicznego bezpieczeństwa ubezpieczonych. "Jest to zatem propozycja szkodliwa dla polskiej gospodarki" - czytamy w oświadczeniu.

Jerzy Buzek i Jerzy Hausner uważają, że należy analizować działanie rozwiązań przyjętych przed laty i wyciągać odpowiednie wnioski. Jednak propozycja przedstawiona przez rząd oznacza totalny demontaż systemu emerytalnego. Autorom nie podoba się również sposób argumentacji za projektem rządowym, który ich zdaniem jest nierzetelny i podważa zaufanie do państwa.

Jerzy Buzek był premierem w latach 1997-2001 i to jego rząd wprowadzał w życie reformę emerytalną. Jerzy Hausner był ministrem finansów w kolejnym rządzie Leszka Millera.