W reformie emerytur chodzi o budżet, a nie o emerytów - mówi ekonomista Ryszard Petru.

Ministrowie finansów i pracy poinformowali, że emerytury kapitałowe będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego pieniądze będą stopniowo przenoszone z OFE do ZUS. Politycy przedstawili też trzy warianty reformy, ograniczające rolę OFE na rzecz ZUS.

Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru uważa, że Polakom należy powiedzieć bezpośrednio, że państwa nie stać na rezygnację ze składek emerytalnych. Ekonomista dodaje, że pozostawienie obecnego systemu wiązałoby się z ryzykiem przejścia na emeryturę w okresie spadku na giełdach. To oznaczałoby bardzo niskie świadczenia dla przyszłych emerytów. Trzy propozycje zmian w OFE Rada Ministrów ma przekazać do konsultacji społecznych.