Od nowego roku wszystkie osoby, a nie tylko wybrane grupy, które nie spełniają warunków do objęcia ich obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, zyskają prawo do dobrowolnego opłacania składek w ZUS.
Takie rozwiązanie wprowadza znowelizowany art. 7 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).
Zmiana wprowadzona na życzenie partnerów społecznych umożliwi uzupełnienie stażu ubezpieczeniowego osobom, które z różnych powodów nie mogą lub nie muszą pracować zawodowo. Do tej pory takie rozwiązania były zarezerwowane m.in. dla małżonków pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych. Do dobrowolnego ubezpieczenia mogły się także zgłosić osoby, które kontynuują ubezpieczenie po utracie pracy lub likwidacji firmy (nawet po kilkumiesięcznej przerwie).
Takie preferencyjne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przysługiwały także obywatelom polskim wykonującym pracę w innym państwie lub w Polsce, ale w podmiotach zagranicznych (jeżeli firmy nie miały w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa).
Nowe, korzystniejsze rozwiązania pozwolą na uzupełnienie stażu niezbędnego do otrzymania emerytury. Jeśli jednak okres dobrowolnego opłacania składek emerytalnych i rentowych przekroczy 10 lat, nie będzie obowiązywać gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia. Takie rozwiązanie chroni budżet państwa przed nieuzasadnioną wypłatą emerytur osobom, które krótko i w niewielkiej wysokości opłacały za siebie składki do ZUS.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 637).