Dyrektorzy szkół nie będą mogli zwolnić nauczycieli, bo ci osiągną wiek emerytalny. I z tego powodu przez co najmniej dziesięć lat nie będzie wymiany kadr w szkołach.
Urzędnicy, kontrolerzy, nauczyciele i celnicy nie będą mogli być zwalniani z pracy tylko dlatego, że ukończyli 65 lat. Takie ograniczenie zostało zachowane wyłącznie w przypadku mianowanych nauczycieli akademickich.
Na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów zostanie przedstawiony poprawiony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego. Pierwsza wersja projektu ustawy została skierowana do konsultacji społecznych oraz międzyresortowych pod koniec sierpnia.
Rządowe Centrum Legislacji (RCL) zwróciło się do niektórych resortów, aby zmieniły swoje propozycje. Taka prośba została wystosowana m.in. do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prawnikom nie podobała się przygotowana przez resort nowelizacja art. 23 ust. 4 ustawy z 28 września 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Zgodnie z nią dyrektorzy szkół mogli rozwiązać stosunek pracy z mianowanym nauczycielem tylko dlatego, że ten ukończył 67 lat. Po ponownej analizie projektu resort uchylił w całości art. 23 ust. 4.
– Takie rozwiązanie spowoduje, że dyrektorzy szkół nie będą mogli zwolnić nauczycieli, bo ci osiągną wiek emerytalny. I z tego powodu przez co najmniej dziesięć lat nie będzie wymiany kadr w szkołach. Absolwenci szkół pedagogicznych nie mają większych szans na pracę w tych placówkach – uważa Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty I Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Zmieniony projekt zakłada także uchylenie art. 103 ust. 3 ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 933). Przepis ten bowiem zakładał, że pracy kontrolera lotniczego nie może wykonywać posiadacz licencji, który ukończył 60 lat.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce także rozszerzyć projekt ustawy o zmiany w zasadach przechodzenia celników na emerytury. Planowane jest bowiem uchylenie art. 105 pkt 11 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. nr 168, poz. 1323 z późn. zm.), który umożliwia zwolnienia funkcjonariusza w przypadku ukończenia 65. roku życia.
Na zmiany sugerowane przez RCL nie zgodziło się natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Upiera się, że przy utrzymaniu wcześniejszej propozycji, czyli, że ukończenie 65 lat przez mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni publicznej będzie jednoznaczne z wygaśnięciem jego stosunku pracy. Natomiast ci z tytułem naukowy profesora będą zwolnieni z pracy po ukończeniu 70 lat.