Dyrektorzy szkół nie będą mogli zwolnić nauczycieli, bo ci osiągną wiek emerytalny. I z tego powodu przez co najmniej dziesięć lat nie będzie wymiany kadr w szkołach.
Urzędnicy, kontrolerzy, nauczyciele i celnicy nie będą mogli być zwalniani z pracy tylko dlatego, że ukończyli 65 lat. Takie ograniczenie zostało zachowane wyłącznie w przypadku mianowanych nauczycieli akademickich.
Na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów zostanie przedstawiony poprawiony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego. Pierwsza wersja projektu ustawy została skierowana do konsultacji społecznych oraz międzyresortowych pod koniec sierpnia.