W klasie maturalnej Anię spotkała ogromna tragedia – w wypadku samochodowym zginęli jej rodzice. Mimo tego ciosu zdała maturę i dostała się na wymarzone studia. Jej jedynym źródłem utrzymania jest w tej chwili renta rodzinna, ale ZUS właśnie wstrzymał jej wypłatę, bo nauka w szkole już się zakończyła, a rok akademicki jeszcze się nie zaczął. – Jestem zrozpaczona, nie mam z czego żyć. Czy nie mam już prawa do renty rodzinnej – pyta Ania.
Oczywiście ma pani prawo do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach do czasu ukończenia 25 lat ze względu na to, że kontynuuje pani naukę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi jednak wiedzieć o tym, że będzie pani studiować. Dlatego musi pani jak najszybciej złożyć do ZUS wniosek o kontynuowanie wypłaty świadczenia wraz z własnym oświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Do tego trzeba dołączyć zaświadczeniem o przyjęciu na uczelnię wyższą. Samo zaświadczenie o podjęciu nauki można wówczas donieść w terminie późniejszym.
Warto wiedzieć, że ZUS wstrzymał wypłatę renty rodzinnej, bowiem takie świadczenie jest wypłacane przez cały rok szkolny i okres wakacji. Wakacje w szkole średniej, do której pani dotychczas chodziła, skończyły się 31 sierpnia, więc po tym terminie renciści – absolwenci szkół średnich powinni przynieść do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.
Podstawa prawna
Art. 68 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).