Obywatele państw członkowskich UE, w tym Polacy, będą mieli możliwość indywidualnego oszczędzania na starość w ogólnounijnym programie.
Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy, który ma wprowadzić niezbędne zmiany w krajowym prawie w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE). Zapewnia ono jednolite przepisy dotyczące rejestracji, tworzenia i dystrybucji indywidualnych produktów emerytalnych dystrybuowanych w UE pod nazwą OIPE oraz jednakowe regulacje dotyczące nadzoru nad nimi.
Powód? Obecnie europejski rynek emerytur indywidualnych jest rozdrobniony i niejednolity. Oferty dotyczą kilku wybranych państw członkowskich, a w pozostałych prawie nie występują.