Rząd przygotowuje rozporządzenie, określające wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji na minimalnym, ustawowym poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. planowane jest na III kw. 2020 r.

"Strona rządowa, zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów 28 lipca 2020 r. 'Propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.', zaproponowała pozostawienie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na minimalnym ustawowym poziomie - 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r." - czytamy w uzasadnieniu.

Rozporządzenie ustala wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.Zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w części dotyczącej realnego wzrostu płac, jest przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, Zazwyczaj obywa się to w czerwcu roku, poprzedzającego waloryzację. W tym roku - ze względu na pandemię, przesunięto je na sierpień.

Rada Ministrów 28 lipca 2020 r. przyjęła "Propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.", proponując pozostawienie go na minimalnym ustawowym poziomie - 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r.

Jak podano wówczas w komunikacie, prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wyniesie 103,84%. Koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 103,84% oszacowano na ok. 9,6 mld zł.