Nie każdemu emerytowi ZUS w tym samym czasie przeliczy świadczenie.
W Senacie toczą się prace nad zmianami w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które mają wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16).
Ma to doprowadzić do przeliczenia emerytur kobiet z rocznika 1953 według korzystniejszych zasad, czyli bez zastosowania niekonstytucyjnego mechanizmu pomniejszania podstawy ich obliczenia o pobrane wcześniej świadczenie (przepis wszedł w życie 1 stycznia 2013 r.). Nowelizacja jest konieczna, bo orzeczenie, ze względu na upływ czasu, nie rozwiązało problemów pokrzywdzonych kobiet. Minął bowiem termin na występowanie do ZUS z wnioskami o zmianę decyzji.