Szczegóły projektu dotyczącego finansowania jednorazowych świadczeń dla emerytów z Funduszu Solidarnościowego będą jeszcze dogrywane - powiedział w rozmowie z dziennikarzami w czwartek zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel.

W środę posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt, zgodnie z którym jednorazowe roczne świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów będą mogły być finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego (obecnie: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

Fogiel pytany w czwartek dlaczego z Funduszu Solidarnościowego będą finansowane np trzynasta i czternasta emerytura odpowiedział, że proponowane rozwiązania "idą w takim kierunku, żeby całość wydatków państwa była spójna".

"Fundusz Solidarnościowy w większości jest przeznaczany na potrzeby osób niepełnosprawnych, ale szczegóły, bo na razie mówimy o pewnym projekcie, będą jeszcze dogrywane" - dodał.

Zapewnił przy tym, że dotychczasowa funkcja Funduszu zostanie zachowana. "Mamy określony limit czy określony poziom potrzeb i z pewnością on (fundusz) nie zostanie w żaden sposób pokrzywdzony" - powiedział Fogiel.

Fogiel podkreślił, że o szczegółach projektu będzie informował zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak - po ich powołaniu - ministrowie finansów i rodziny, pracy i polityki społecznej.

Projekt przewiduje, że ze środków Funduszu będzie mogło być finansowane jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów (np. tzw. 13. emerytury) wraz z kosztami jego obsługi. Z Funduszu finansowane mają być także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną (obecnie są one finansowane z budżetu państwa).

W efekcie nowelizacji maksymalny limit wydatków w latach 2019–2028 zwiększyłby się z prawie 23,7 mln zł do 31,8 mln zł (z części 44 – zabezpieczenie społeczne).

Zgodnie z projektem w 2019 r. środki na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r. wypłacone z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są kosztami Funduszu. Tym samym Fundusz przekaże do FUS środki na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi natomiast zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Zgodnie z projektem większość przepisów nowelizacji miałaby wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Źródłem przychodów Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Pierwszy raz daninę najbogatsi podatnicy zapłacą w 2020 roku od dochodów uzyskanych w 2019 roku.