Mężczyźni nie mają możliwości przeliczenia emerytury po emeryturze na takich samych zasadach jak kobiety z rocznika 1953. Problem powinien zbadać Trybunał Konstytucyjny.
Według konstytucji kobieta i mężczyzna mają równe prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 33). Ale żeby nie było tak prosto, ustawodawca wprowadził liczne wyjątki od tej zasady, co może powodować niekiedy poczucie niesprawiedliwości. Tak też się stało w przypadku mężczyzn, którzy co prawda mieli możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, ale teraz nie mogą skorzystać z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16, Dz.U. poz. 539) przeznaczonego wyłącznie dla kobiet urodzonych w 1953 r.
– I to może być niekonstytucyjne – podkreśla Bogdan Grzybowski, dyrektor wydziału polityki społecznej OPZZ, członek Rady Nadzorczej ZUS.