W porównaniu do 2015 r. wydatki na wsparcie niepełnosprawnych wzrosły o 4 mld zł – podkreśliła we wtorek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Zależy nam na tym, aby polityka wsparcia osób niepełnosprawnych była kompleksowa i zindywidualizowana – dodała.

We wtorek minister Elżbieta Rafalska spotkała się z podopiecznymi Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

Minister wspomniała o ubiegłorocznym proteście niepełnosprawnych w Sejmie. "Dla naszego rządu to było wyzwanie. Wyzwanie, żeby tamten czas wykorzystać do tego, żeby poprawić sytuację osób niepełnosprawnych, zaproponować to, co jest kluczowe w polityce na rzecz osób niepełnosprawnych, żeby ta polityka była wszechstronna, kompleksowa, ale też zindywidualizowana, bo potrzeby każdej z grup są bardzo różne" – powiedziała.

Przypomniała, że utworzony został wówczas Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który funkcjonuje od 1 stycznia br. Tegoroczne przychody SFWON mają wynieść 647 mln zł.

Na początku roku ogłoszony został roczny plan wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Pierwszy program – usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – już obowiązuje. To program, którego celem jest m.in. zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych. Drugim krokiem był program opieki wytchnieniowej, z którego będą mogli korzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną. "W porównaniu z 2015 r. wydatki na wsparcie osób niepełnosprawnych wzrosły o 4 mld zł" – podkreśliła minister Rafalska.

Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz zaznaczył, że działania resortu są wypracowywane w dialogu ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. "Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych pozwala dotrzeć do mniejszych grup ze specjalistyczną pomocą" – zapewnił.

Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg przypomniała, że tegoroczny budżet dla organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami wynosi prawie 279 mln zł. W sumie dzięki funduszom przekazanym w ramach konkursu "Szansa-Rozwój-Niezależność" realizowane będą 572 projekty udzielające wsparcia ponad 150 tys. osób z niepełnosprawnościami. Ponad 88 mln zł przekazane zostanie na realizację 223 projektów w placówkach.

Z kolei na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej PFRON przekaże w tym roku 492 mln zł (od 2015 roku budżet na realizację tego celu wzrósł o ponad 105 mln zł). Dofinansowanie WTZ wzrośnie również w kolejnych latach – w 2020 r. kwota dofinansowania tego typu placówek ze środków Funduszu wyniesie ponad 531,7 mln zł, a w 2023 r. – ponad 551,6 mln zł. Z roku na rok zwiększają się kwoty dofinansowania rocznego pobytu dla jednego uczestnika WTZ. W tym roku będzie to 17 796 zł, a w 2020 r. – 18 996 zł.

Warsztaty terapii zajęciowej są placówkami, które dają osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika.