Minimalna emerytura zostanie podwyższona w 2019 roku o wskaźnik waloryzacji.

Komu przysługuje emerytura minimalna? Zasadniczo wysokość emerytury zależy od kapitału zgromadzonego na indywidualnych kontach w ZUS i OFE. Jednak państwo wyznaczyło kwotę minimalną, jaką musi otrzymać dana osoba w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Zmiany zostały wprowadzone od marca 2017 roku, kiedy wysokość najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej została podniesiona z kwoty 882,56 zł do kwoty 1000 zł, wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - z kwoty 676,75 zł do kwoty 750 zł, a renty socjalnej - z kwoty 741,35 zł do 840 zł.

Aby otrzymać emeryturę minimalną, należy ponadto:

  • osiągnąć wymagany wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn;
  • posiadać wymagane okresy składkowe i nieskładkowe - mężczyźni potrzebują po 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a kobiety po 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Okresy nieskładkowe nie mogą jednak przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Ile wyniesie waloryzacja w 2019 roku? Ponadto, tak jak pozostałe świadczenia emerytalne, minimalna emerytura podlega także corocznej waloryzacji - w efekcie w 2018 r. to świadczenie wynosiło 1 029,80 zł brutto. Natomiast w 2019 roku wskaźnik waloryzacji powinien wynieść nie mniej niż 103,26 proc. co oznacza, że wszystkie świadczenia emerytalne zostaną zwiększone o 3,26 proc.

Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wzrosną więc z 1029,80 zł do 1063,37 zł (podwyżka o 33,57 zł). O ile wzrosną pozostałe świadczenia, dowiesz się tutaj>>

Są to jednak wstępne założenia. Ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacji, a tym samym wysokość podwyżek świadczeń emerytalno-rentowych, będzie znana dopiero w lutym 2019 r., kiedy GUS poda stosowne wskaźniki makroekonomiczne za 2018 rok.