Wysłanie beneficjentowi emerytury w wysokości czterech groszy miesięcznie kosztuje ZUS ok. 10 zł. Resort rodziny i pracy oraz ZUS pracują nad likwidacją świadczeń groszowych.
– To nie jest żadne wsparcie. Nie gwarantuje zabezpieczenia materialnego. Oznacza natomiast wysokie koszty dla systemu – tak o świadczeniach groszowych mówi nam prezes ZUS Gertruda Uścińska. Obecnie emerytur niższych od minimalnych jest ponad 234 tys., z czego 1,5 tys. to świadczenia równe 100 zł lub mniejsze. Najniższe, jakie trafia do ubezpieczonego, to… 4 gr. Wypłata i wyliczenie każdego świadczenia kosztuje ZUS 120 zł rocznie (łącznie prawie 35 mln zł).
Koniec emerytur liczonych od każdej składki