Ustalenie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. na poziomie ustawowego minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r., zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przygotowanie projektu rozporządzenia ma związek z decyzją Rady Dialogu Społecznego, która nie uzgodniła stanowiska w sprawie wskaźnika. Rząd zaproponował w czerwcu pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. Strona pracodawców przychyliła się do tej propozycji. Innego zdania byli związkowcy, według których wysokość zwiększenia wskaźnika powinna kształtować się na poziomie 40-50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r.

"W związku z nieuzgodnieniem w ramach Rady Dialogu Społecznego wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. Rada Ministrów, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019, ustala wysokość zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. na ustawowym poziomie wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r" - napisano w projekcie.

Zwiększenie wskaźnika jest corocznie negocjowane w RDS. W razie nieuzgodnienia stanowiska RDS Rada Ministrów ma obowiązek określić w drodze rozporządzenia (w terminie 21 dni od zakończenia negocjacji) wysokość zwiększenia wskaźnika.