W 2020 r. 662 tys. osób będzie pobierać świadczenia z tytułu obniżenia wieku emerytalnego. Będzie to kosztować FUS ponad 15 mld zł.
Pozostawienie systemu zabezpieczenia społecznego w obecnym kształcie nie jest możliwe, konieczne jest poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów dla FUS – zgadzają się co do tego pracodawcy i związkowcy. Jednak każda ze stron ma własną receptę na rozwiązanie problemu.
Trudne rachunki