Świadczenia niższe i duża różnica między kwotami wypłacanymi kobietom i mężczyznom: to skutek obniżenia wieku kończenia aktywności zawodowej.
Emerytury będą niższe niż przyznawane do tej pory. Przeciętna wypłata w I półroczu wyniosła 2232,96 zł, podczas gdy te przyznane osobom korzystającym z obniżonego wieku emerytalnego są średnio o 52 zł niższe. To efekt tego, że w niektórych przypadkach uprawnieni zdecydowali się przejść na świadczenie nawet o ponad rok wcześniej, niż gdyby obowiązywały poprzednie przepisy (docelowo wiek emerytalny miał wynosić 67 lat dla wszystkich).
Drugi efekt to wyraźne różnice między wypłatami dla kobiet i mężczyzn. W niektórych oddziałach ZUS wynoszą one ponad 100 proc. Tak jest w Rybniku, gdzie przeciętne świadczenie mężczyzny to 3650 zł, podczas gdy kobiety – 1487 zł. To oczywiście wynik lokalnej specyfiki i wysokich emerytur górniczych, ale w skali całego kraju różnice są i tak duże. Przeciętnie emerytury mężczyzn są o 80 proc. wyższe.