Od 1 kwietnia absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę licencjacką, magisterską albo inżynierską mogą zgłaszać się do udziału w konkursie organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i Bank Gospodarstwa Krajowego. Nagrody pieniężne powędrują do autorów najlepszych prac dotyczących innowacyjnego wykorzystania wody, wodoru i węgla oraz prowadzenia gospodarki wodnej

Motyw przewodni konkursu nawiązuje do inicjatywy 3W Banku Gospodarstwa Krajowego. Sama idea 3W wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z transformacją gospodarki w kierunku zeroemisyjności. Jej potencjał – przypomina BGK w Raporcie „Idea 3W. Perspektywy rozwoju” – oparty jest także na sile kapitału społecznego.
– Idea 3W to unikalna na skalę światową koncepcja, w której utalentowani naukowcy, przedsiębiorcy i liderzy łączą siły, aby w oparciu o wodę, wodór i węgiel budować lepszą, nowoczesną, zrównoważoną przyszłość. Polska ma ogromny potencjał intelektualny, a biznes potrzebuje nowych technologii i innowacji. Wierzymy, że młodzi naukowcy są w stanie zmienić polską naukę i naszą rzeczywistość – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, zapraszając jednocześnie do udziału w konkursie.
Jest to druga edycja przedsięwzięcia.
– Przed rokiem uzyskaliśmy kilkadziesiąt znakomitych prac. Najlepsze nagrodziliśmy. W tym roku liczymy, że prac i odpowiedzi będzie jeszcze więcej i będą na nie gorszym poziomie – mówi Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, zaznaczając, że woda, wodór i węgiel są potrzebne do życia, ale i niezbędne w gospodarce.
– Gospodarka zawsze ich potrzebowała, potrzebuje i będzie potrzebować. Oczywiście będzie potrzebować czystej wody, taniego i zielonego wodoru oraz bardzo nowoczesnych, przede wszystkim ekologicznych nanotechnologii węglowych. Jak pozyskać te technologie? Jak wykorzystać 3W w gospodarce, żeby służyły jej rozwojowi? Zadajemy te pytania sobie, ale zadajemy je też państwu i czekamy na odpowiedzi – zachęca do nadsyłania zgłoszeń redaktor naczelny DGP.Konkurs jest adresowany do absolwentów szkół wyższych, którzy obronili pracę licencjacką, magisterską lub inżynierską, napisaną w języku polskim, w okresie od 1 października 2022 r. do 31 lipca 2023 r. Prace konkursowe mogą dotyczyć dowolnej dziedziny nauki, jednak muszą być powiązane z zagadnieniem innowacyjnego wykorzystania wody, wodoru lub węgla lub prowadzeniem gospodarki wodnej, w kontekście wyzwań i szans stojących przed Polską. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które wzięły udział w pierwszej edycji wydarzenia.

Samo zadanie konkursowe polega na wypełnieniu przez uczestnika ankiety zgłoszeniowej na stronie internetowej i przesłaniu obronionej pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej wraz z opinią promotora i recenzenta oraz potwierdzeniem obrony. W zgłoszeniu, oprócz danych kontaktowych, musi znaleźć się opis pracy i jej wartości w kontekście innowacyjnego wykorzystania 3W. Wkład w innowacyjne wykorzystanie wodoru, węgla i wody oraz prowadzenie gospodarki wodnej będzie – oprócz jakości pracy i wykorzystanego słownictwa – jednym z kryteriów oceny.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 31 lipca 2023 r. Prace zostaną poddane ocenie komisji konkursowej, która wyłoni laureatów w każdej z trzech kategorii. Osobno zostaną nagrodzeni autorzy prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich. W każdej z kategorii przewidziano trzy nagrody finansowe. To odpowiednio: 10 tys. zł za zajęcie pierwszego miejsca, 5 tys. zł za drugie miejsce i 2 tys. zł za trzecie miejsce. Zwycięzcy konkursu otrzymają również zaproszenie na uroczystą galę 3W, która odbędzie się we wrześniu 2023 r. W jej trakcie zostaną wręczone nagrody.

Inicjatywa 3W buduje społeczność utalentowanych naukowców i studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych oraz odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego i instytucji finansowych. Wszyscy oni mogą mieć swój wkład w rozwój technologii z obszaru wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych. Podobna szansa stoi przed uczestnikami Konkursu 3W: woda, wodór, węgiel.

Formularz konkursowy oraz informacje na temat konkursu, w tym regulamin, można znaleźć na stronie https://uslugi.gazetaprawna.pl/konferencje/3W2023/

DZR