Nie będzie znaczących, jakościowych zmian bez ludzi, którzy wyprzedzają istniejące trendy, dlatego w konkursie Liderzy ESG wybrany zostanie Wizjoner Zielonej Transformacji

To specjalne wyróżnienie. Organizatorzy chcą uznać zasługi nie najaktywniejszych firm czy instytucji - jak w pozostałych głównych kategoriach konkursowych, lecz konkretnych osób. Wizjonerów, których działanie powinno budzić szczególny szacunek ze względu na dbałość o środowisko naturalne. Ta nagroda ma stanowić zachętę dla liderów firm i instytucji tworzących środowisko biznesowe do dalszego przejawiania troski o otoczenie. Jak podkreślają organizatorzy, rola lidera w popularyzacji pozytywnych postaw jest zawsze szczególnie istotna i pozwala nie tylko motywować innych do działań, lecz także wyprzedzać epokę.
- Kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego, klimatem, emisją gazów cieplarnianych są jednym z ważniejszych elementów dotyczących środowiska w ramach zagadnień ESG. Działania te są realizowane przez poszczególne organizacje albo zespoły ludzi. W każdym przypadku musi się jednak pojawić lider, który do tych działań inspiruje, zachęcą, koordynuje ich realizację i na koniec wdraża. Jest ktoś, kto ze szczególnym zapałem i przekonaniem chce zrobić coś dobrego dla ziemi i żyjącej na niej ludzi - tłumaczy Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor działu produktów informacyjnych i wskaźników Giełdy Papierów Wartościowych.
Kto może zyskać oficjalny tytuł Wizjonera? Kapituła konkursu chce by otrzymała go charyzmatyczna osoba, która nie boi się podejmować odważnych działań związanych z ochroną środowiska, wpisującą się w ramy ESG. Osoba stanowiąca wzór do naśladowania. Nie trzeba reprezentować określonej branży, nieistotna jest też wielkość organizacji czy przedsiębiorstwa. Najważniejsze to dawać dobry przykład. - Zależy nam na tym, aby nagrodę tę otrzymała osoba fizyczna, której działania związane z zagadnieniami ESG są warte wyróżnienia i mogą stanowić inspirację dla innych. Swoich kandydatów mogą zgłaszać firmy, organizacje publiczne, które widzą w swoim otoczeniu kogoś, kogo warto jest przedstawić innym - przekonuje Tomasz Wiśniewski.
To ludzie - choć często za pośrednictwem organizacji - zmieniają rzeczywistość. Konkurs Liderzy ESG ma na celu zwrócenie uwagi również na to. - Za rozwiązaniami, które prowadzą np. do ograniczania zużycia energii, wody, surowców oraz inwestowania w technologie niskoemisyjne, a także które dotyczą postępu w sferze pracowniczej lub zarządzania stoją właściciele, inwestorzy, pracownicy, zarządzający i nadzorujący, ale przede wszystkim coraz liczniejsi w spółkach, także polskich, innowatorzy. Trzeba im po prostu dać przestrzeń, by zmiana stała się możliwa - przekonuje Ilona Pieczyńska-Czerny, dyrektor w PwC.
foto: materiały prasowe
Na takie osoby czekają organizatorzy konkursu, by propagować pozytywne zmiany w całych organizacjach. W większości przypadków przed nimi bowiem daleka droga. - Cieszę się, że w ramach konkursu Liderzy ESG, którego Łukasiewicz jest partnerem, powstała specjalna kategoria pozwalająca wyróżnić wizjonera zielonej transformacji - osobę aktywną w pozyskiwaniu wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz śmiałą we wdrażaniu nowoczesnych technologii, wspierających ochronę środowiska. Mam nadzieję, że prowadzone przez nią działania staną się inspiracją dla nas wszystkich - wskazuje Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Nagroda ta jest też wyraźnym sygnałem do rynku i otoczenia, że trend inwestowania w kompetencje zarówno liderów, jak i pracowników naprawdę ma znaczenie. Nie uda się bowiem przeprowadzić transformacji klimatycznej bez wykwalifikowanej kadry. I choć firmy coraz częściej to dostrzegają, na gruntowne zmiany potrzeba czasu.
- Czynniki ESG są w coraz większym stopniu brane pod uwagę przez klientów i inwestorów i wiele firm zaczyna poważnie analizować wpływ swojej działalności na zmiany klimatu. Nie są to jednak procesy, które mogą odbyć się w jednej chwili. Warto także zauważyć, że zagadnienia ESG, analiza wpływu działalności na środowisko, czy np. samo policzenie śladu węglowego organizacji to zjawiska skomplikowane i wymagające specjalistycznej wiedzy. Oznacza to, że przedsiębiorstwa będą musiały zainwestować w rozwój kompetencji swoich pracowników w dziedzinach: odnowy środowiska, oddziaływania społecznego oraz zasad ładu korporacyjnego, o którym często się zapomina - zauważa Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
Kandydatury można zgłaszać jeszcze do 31 października. Może zrobić to zarówno firma bądź instytucja biorąca udział w konkursie, jak i sami członkowie kapituły przyznającej nagrodę. Formularz zgłoszeniowy jest bardzo prosty - wystarczy wskazać, kto zasługuje na tytuł wraz z krótkim uzasadnieniem i życiorysem potencjalnego nagrodzonego.
GRK
Organizatorzy
liderzy ESG / foto: materiały prasowe