Propozycje zwiększenia poziomów recyklingu są nieuzasadnione technologicznie, ekonomicznie i środowiskowo – uważa rząd.
To krytyka nowego stanowiska Komisji Europejskiej. Ta we wniosku nowelizującym wszystkie główne dyrektywy odpadowe chce, by do 2020 r. odzyskiwano 50 proc. masy wszystkich odpadów komunalnych i 60 proc. opakowaniowych. Do 2030 r. progi te miałyby się zwiększyć odpowiednio do 70 i 80 proc.
Aby zrealizować te cele należałoby corocznie zwiększać odzysk o 4 proc.