Surowiec jest tez jedynym paliwem kopalnym, które zwiększa udział w wytwarzaniu prądu. Niższy niż w poprzednich dwóch latach był za to udział energii z wiatru. Równocześnie rosną tez emisje. Ślad węglowy Niemiec był w ostatnim półroczu o ponad 6 proc. większy niż przed rokiem.