W ciągu ostatnich 50 lat pięciokrotnie wzrosła liczba katastrof naturalnych związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Zginęły w nich 2 mln osób i poniesiono straty o łącznej wartości 3,64 bln dolarów - poinformowała w środę Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO).

WMO przekazała, że jej "Atlas" jest najbardziej wyczerpującym raportem na temat ofiar śmiertelnych i strat ekonomicznych spowodowanych przez ekstremalne zjawiska pogodowe. Podsumowano w nim ok. 11 tys. katastrof, które miały miejsce pomiędzy 1979 a 2019 r. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano podczas suszy w Etiopii w 1983 r. - 300 tys., z kolei najwięcej strat materialnych spowodował huragan Katrina w 2005 r., ich wartość szacowana jest na 163,61 mld dolarów.

Raport ujawnił tendencję wzrostową katastrof, ich liczba w ostatniej dekadzie była prawie pięciokrotnie wyższa niż w latach 70. WMO przypisała ten wzrost zarówno zmianom klimatycznym, jak i lepiej prowadzonym rejestrom kataklizmów.

Wzrosły także wartości strat - od 175,4 mld dolarów w latach 70. do 1,38 bln dolarów w ostatniej dekadzie.

Zmalała z kolei liczba ofiar śmiertelnych. O ile podczas kataklizmów w latach 70. zginęło ponad 50 tys. osób, to w ostatnich latach życie straciło ok. 18 tys. ludzi. WMO wskazało, że to efekt lepszego planowania postępowania na wypadek katastrof.

Ponad 91 proc. z 2 mln ofiar śmiertelnych pochodziło z krajów rozwijających się.

Organizacja liczy na to, że raport będzie wykorzystywany przez rządy do wdrażania regulacji, które zapewnią ludziom lepszą ochronę.