W ramach pakietu zmian na rzecz Parków Narodowych dotacje na nie mają zostać zwiększone o 50 proc. - zapowiedział w poniedziałek minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Resort zakłada, że z końcem roku trafi pod obrady parlamentu projekt ustawy o Parkach Narodowych.

Szef resortu klimatu i środowiska przedstawił podczas poniedziałkowej konferencji pakiet zmian na rzecz Parków Narodowych. Zaznaczył, że ambicją jest, by Parki Narodowe były jeszcze bardziej dostępne i lepiej chroniły nasze dziedzictwo. "Stąd decyzja premiera Mateusza Morawieckiego o tym, by przyszłorocznym budżecie - w 2022 r. - dotacja na Parki Narodowe została zwiększona o 50 proc." - wskazał Kurytka.

Jak stwierdził, to przełom w finansowaniu polskich Parków Narodowych. "To jest przełom w tym, jak państwo dostrzega i odpowiada na potrzeby ochrony naszego dziedzictwa" - powiedział minister.

Zdaniem Kurtyki umożliwia to realizację "kompleksowej reformy funkcjonowania Parków Narodowych", nad którym MKiŚ pracowało od wielu miesięcy. "Chcemy, by tej najwyższej formie ochrony przyrody w Polsce nadać jeszcze lepsze ramy prawne" - mówił. Ma to pozwolić m.in. na lepsze zabezpieczenie naszego dziedzictwa przyrodniczego oraz na większy komfort w korzystaniu z niego - np. przez podniesienie jakości oferty edukacyjnej centrów edukacyjnych czy ścieżek przyrodniczych - mówił.

"Chcemy stworzyć jednolitą służbę Parków Narodowych w Polsce, by etos ochrony tej formy dziedzictwa był współdzielony w jednej, jednolitej służbie na miarę całego kraju" - dodał.

Obecna na konferencji wiceszefowa resortu klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Małgorzata Golińska oceniła, że decyzja o wzroście dotacji dla Parków Narodowych oznacza "rekordowe środki, patrząc na dotychczasowe wsparcie z budżetu państwa". "Dzisiaj stanowią 30 proc. potrzeb Parków Narodowych, a wraz ze wzrostem dotacji będą stanowiły blisko 50 proc." - mówiła.

Jak wskazała Golińska, te środki przełożą się m.in. na wzrost wynagrodzeń. "Wzrost dotacji przełoży się też na ponad 10-proc. wzrost środków na wydatki majątkowe" - zapewniła. Chodzi, jak dodała, m.in. o pieniądze na wykupy gruntów, poprawę jakości szlaków w Parkach Narodowych czy obiektów udostępnianych turystom. "To również przełoży się na bezpieczeństwo turystów, którzy przebywają w PN" - zaznaczyła.

Odnosząc się do projektu ustawy o Parkach Narodowych Golińska przekazała, że zakłada on m.in. uregulowanie kwestii pracowniczych. "Chcemy, aby wszyscy pracownicy PN (....) byli w służbie Parków Narodowych" - mówiła. Jak wyjaśniła dziś jest podział na pracowników administracyjnych, i tych, którzy są w służbie PN. Golińska zapowiedziała też utworzenie centralnej dyrekcji Parków Narodowych, dysponującej funduszem rezerwowym. "Z tego funduszu będą mogły korzystać wszystkie parki narodowe, według potrzeb" - powiedziała.

Wiceszefowa resortu wskazała też, że w projekcie ustawy zagwarantowano stały wpływ środków z Funduszu Leśnego jako przynależny Parkom Narodowym. "Dziś są to środki przekazywane w ramach konkursu rozstrzyganego przez Lasy Państwowe" - dodała.

Golińska zakłada, że projekt ustawy o Parkach Narodowych zostanie skierowany do konsultacji międzyresortowy w połowie września, a później do konsultacji społecznyc. "Będziemy dążyć do tego, żeby w ostatnim kwartale tego roku projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i z końcem roku skierowany do prac w parlamencie" - stwierdziła.