Dane o źródłach ciepła w domach mają trafiać do ogólnopolskiego systemu. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ruszy jednak nieprędko, bo rozpoczęcie budowy obsługującego ją systemu zostało uzależnione od pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, a rządowy projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, który zakłada utworzenie systemu, dopiero niedawno trafił do Sejmu.
Przygotowanie systemu informatycznego do obsługi CEEB zostało powierzone Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (GUNB). Biuro prasowe GUNB poinformowało, że uruchomienie pierwszych funkcjonalności B planowane jest na rok 2022.
Do ewidencji mają trafić wszystkie źródła ciepła (do mocy 1 MW), a niepodanie informacji będzie zagrożone grzywną (pisaliśmy o tym: „Będzie spis kotłów pod groźbą kary”, DGP nr 164/2020). Obecnie dane o tym, czym na terenie danej gminy mieszkańcy ogrzewają swoje mieszkania, są niekompletne i rozproszone. Planowanie i przeprowadzanie wymiany źródeł ciepła, przede wszystkim przestarzałych pieców i kotłów, które odpowiadają za emisję szkodliwych cząstek, jest więc utrudnione. System CEEB będzie służył do identyfikacji źródeł niskiej emisji oraz zbierania informacji na temat stanu energetycznego budynków. Ma być impulsem do wymiany źródeł ciepła między innymi w ramach programów „Czyste Powietrze” czy „Stop Smog”.
Skuteczniej dzięki niemu na różnych poziomach administracji samorządowej mają być realizowane programy ochrony powietrza – obecnie gminy mają problem z ewidencją źródeł ciepła, bo właściciele nieruchomości są niechętni, by informować, czym palą w piecach. Łatwiejsze do skontrolowania będzie także przestrzeganie uchwał antysmogowych przyjmowanych przez województwa i zakazów palenia węglem. System oprócz gospodarstw domowych obejmie także niewielkie, lokalne kotłownie, warsztaty i zakłady usługowe. Ma zwiększyć współpracę między samorządami a administracją rządową i zbierać dane o realizacji programów wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków i o rozliczeniach – te są potrzebne między innymi do raportów składanych Komisji Europejskiej.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy skierowany do Sejmu