Mija rok od wejścia w życie zakazu palenia węglem i drewnem w Krakowie, który pierwszy w Polsce wprowadził tego typu przepisy. W tym czasie przeprowadzono ponad 7 tys. kontroli przestrzegania zakazu, z czego 42 proc. miało charakter interwencyjny, czyli było wynikiem zgłoszeń.

W poniedziałkowym podsumowaniu roku zakazu palenia węglem i drewnem magistrat poinformował, że w rezultacie ponad 7 tys. kontroli odnotowano 368 przypadków złamania zakazu stosowania paliw stałych i nałożono 92 mandaty na łączną kwotę 23,5 tys. zł. 42 proc. kontroli miało charakter interwencyjny i zostało przeprowadzonych w wyniku zgłoszeń, np. za pośrednictwem telefonu interwencyjnego Straży Miejskiej i aplikacji Powietrze Kraków.

Z informacji przekazanych dziennikarzom wynika, że jakość powietrza w mieście sukcesywnie się poprawia, o czym mają świadczyć dane ze stacji monitoringu. Urzędnicy zwracają też uwagę na efekty pandemii koronawirusa - mniejszych ruch samochodowy, który przyczynił się do obniżenie ilości toksycznych tlenków azotu w powietrzu.

„Kraków od wielu lat jest liderem w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Mija rok od obowiązywania na terenie miasta uchwały antysmogowej, która zakazuje stosowania paliw stałych w obszarze administracyjnym gminy miejskiej Kraków. Przez połowę ostatniej dekady walka ze smogiem gwałtownie przyspieszyła dzięki zaangażowaniu mieszkańców, organizacji pozarządowych i władz samorządowych” – powiedział prezydent miasta Jacek Majchrowski.

Z kolei pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza. Paweł Ścigalski podkreślił, że pomimo obaw osób najgorzej sytuowanych, które mogły nie sprostać nowym przepisom, udało się przeprowadzić swoistą rewolucję i wymienić kilkadziesiąt tysięcy starych pieców. „Należy jednocześnie pamiętać, że dotacje nie ograniczały się wyłącznie do samej zamiany paleniska na ekologiczne źródło ciepła, ale również na celowej pomocy związanej z dopłatami do rachunków, wsparciu w zakresie termomodernizacji, pomocy doradczej i prawnej” – zaznaczył.

Poza kontrolami palenisk po 1 września 2019 r. miasto prowadziło działania o charakterze edukacyjnym – m.in. spotkania dla przedszkolaków i wykłady dla mieszkańców.

Miasto chwali się także innymi działaniami, m.in. bezpłatnymi badaniami domów jednorodzinnych przy użyciu kamery termowizyjnej. W sezonie grzewczym 2019/2020 doradcy energetyczni z Krakowskiego Centrum Doradztwa Energetycznego przebadali ponad 140 budynków w Krakowie. Badania mają pomóc mieszkańcom ocenić występujące w budynkach straty ciepła, stan izolacji termicznej, szczelność stolarki okiennej i drzwiowej, a także wady instalacji grzewczej. Od października do grudnia prowadzone były również badania jakości spalanych paliw przy pomocy dronów.

Miasto zawarło porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dzięki czemu krakowianie mają możliwość uzyskania pomocy w wypełnieniu oraz złożenia wniosku w ramach programu Czyste Powietrze.

Konsultacje i porady udzielane są przez przeszkolonych pracowników Urzędu Miasta Krakowa na Rynku Podgórskim 1. W celu umówienia wizyty zainteresowani programem powinni dzwonić na infolinię Wydziału ds. Jakości Powietrza tel. 12 616 8848.

Od tego roku Kraków rozpoczął realizację projektu EKO-TEAM. W projekcie udział biorą również gminy otaczające Miasto należące do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W ramach projektu ma powstać sieć ekodoradców na terenie metropolii.

Magistrat podkreśla, że mieszkańcy, którzy zmienili system ogrzewania oparty na paliwie stałym na jeden z systemów proekologiczny i ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu, mogą uzyskać pomoc w ramach Lokalnego Programu Osłonowego.