Samorządy, które przyjęły maksymalne stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców i firm, mogą podnieść opłaty. W przypadku metody od osoby – o ponad 2,5 zł (z 33,86 zł do 36,38 zł), w przypadku gospodarstwa domowego o ponad 7 zł (z 94,8 zł do 101,86 zł). Do góry poszła także maksymalna opłata liczona od zużycia wody i wynosi 12,73 zł za m sześc., a także od powierzchni mieszkania – 1,45 zł za 1 mkw.
Gmina może też podnieść stawki za odbiór odpadów z firm. Za pojemnik 1100-litrowy – o ponad 4 zł (z 54,17 zł do 58,2 zł), a za worek 120-litrowy o 1,25 zł (z 16,93 zł do 18,19 zł). Więcej o ponad 12,5 zł może zażądać za odbiór śmieci z domków letniskowych.
Maksymalne stawki z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) są zależne od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę. Według obwieszczenia GUS z 31 marca wyniósł on w 2019 r. 1819 zł (w 2018 r. to 1693 zł).