Do końca lutego każda firma, która ma choćby samochód czy klimatyzację, ma czas na złożenie sprawozdania o emisjach spalin i gazów do KOBiZE. Większość nawet nie potrafi rozszyfrować tego skrótu.
KOBiZE to Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Zgodnie z art. 7 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1447 ze zm.) podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, musi do końca lutego każdego roku sporządzić raport dotyczący emisji gazów cieplarnianych. Informacje te trafiają do krajowej bazy o emisjach, administrowanej właśnie przez KOBiZE. Kłopot w tym, że choć obowiązek sprawozdawczy istnieje od 2011 r., to wiedza o tym wciąż jest znikoma.
– Na Podlasiu, ostrożnie szacując, 95 proc. przedsiębiorców nie ma o tym obowiązku zielonego pojęcia – słyszymy w jednej z firm zajmujących się doradztwem środowiskowym.