Ile osób starało się kredyt studencki w ostatnich latach?

Spośród wszystkich kredytów studenckich udzielonych w latach 1998-2013 w całości spłacono około 196,5 tysiąca. Obecnie z tej formy pomocy korzysta około 177 tysięcy osób. W trakcie karencji lub spłaty jest ich 92 tysiące. Kredyt studencki jest wypłacany dla 5,1% studentów i doktorantów. Jak kształtowało się zainteresowanie tą formą pomocy w ostatnich latach?

Komentarze FB: