Nieprzerwanie od roku akademickiego 1990/1991 rośnie liczba studentów uczących się w trybie stacjonarnym na uczelniach państwowych. Zmienia się liczba chętnych na studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe). Sprawdź jak wyglądają proporcje liczby studentów na poszczególnych trybach i rodzajach uczelni.